Organic Health & Wellness Center

Ekologisk Kurort

Naturvänligt  helande och välbefinnande för kropp, sinne och själ

In English (white text, please check below) 

På svenka (gula texter)

Kommande föreläsningar, kurser och retreat 2018

OBS! 30% rabatt för ensamstående mammor och pensionär

16-17 februari 

Intensiv hilotkurs- exklusivt till lärlingar 

31 mars 

hilot kurs del 1 (nya och gamla elever)

kl.10-15, kursavgift: 600kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare- 6

14 april 

hilot kurs del 2 (gamla elever som har kompletterat del 1 eller mer)

kl.10-15, kursavgift: 800kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare- 6 

12 maj

hilot kurs del 3  (gamla elever som har kompletterat del 1 & 2 eller mer)

kl.10-15, kursavgift: 1000kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare- 6 

26 Maj

Öppet hus/ introduktion till olika föreläsningar / C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, gårdsbutik

kostnadsfri

2 Juni

Öppet hus/ introduktion till olika föreläsningar / C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, gårdsbutik

kostnadsfri

9-10 Juni

Capoeira & Yoga retreat by India

Mer info kommer snart

*****************************************************************************************

30 Juni till 1 Juli  

I owe me- my weekend (inner-self discovery, ålder: 18 uppåt)

Ett perfekt sätt att återskapa din balans och harmoni genom att hitta hem till dig själv och finna ditt sanna jag.

”I owe me” (Jag är skyldig mig)- är ett program där jag har samlat olika metoder, terapier, övningar och livskunskaper som kan användas som verktyg för att uppnå dem som vi är skyldiga oss själva. Det är en produkt av livserfarenheter, kunskaper, välvilja och medkänsla. Lär dig att använda din intuition som kan vägleda dig under livets resa. 

Din dag kommer att bestå av 

- hjälpande samtal: att lyssna på ditt inre jag

- uppmärksamhetsmeditation/mindfulness meditation

- mindfulness promenad & rörelser

- intuitiv beröringsterapi

- detoxmat och dryck

- avslappning i relax spa med ekologiska & handgjorda hudvårdsprodukter

- karmayoga

Syftet med I owe me weekend är att hjälpa en lära sig att:

 • stanna för att observera
 • observera för att förstå
 • förstå för att acceptera
 • acceptera för att motivera
 • motivera för att inspirera
 • inspirera för att berättiga
 • berättiga (empower) för att uppnå målet att förverkliga det som vi är genuint skyldiga oss själva

Vad innebär ”I owe me” (jag är skyldig mig) :

 • Att upptäcka ditt sanna jag
 • Att skapa/skaffa dig ett meningsfullt och förnuftsbetonat liv
 • Att hitta svar på essentiella frågor om livet och döden
 • Att befria dig från skam- och skuldkänslor
 • Att uppnå självförverkligande genom att utnyttja dina inneboende möjligheter
 • Att lära dig viktiga kunskaper och visdom om livet för ytterligare självutveckling
 • Att uppnå välbefinnande  (fysisk, mental, emotionell och spirituell)
 • Att kräva din rätt att upptäcka och acceptera din värdighet

kursavgift: 1000kr - per deltagare inklusive mat, boende, kursmaterial

(Max deltagare- 6) 

*****************************************************************************************

7 -8 Juli    

C.O.M.E. H.O.M.E. familjecamping och retreat

(lär tillsammans massage för husbehov, mindfulness mot smärtor och stress, ekologisk odling, helande mat, gör egna ekologiska hudvårdsprodukter, naturapotek, mindful walk, karmayoga)

kursavgift: 

1000kr  - 1 barn och 1 förälder, inklusive mat, inomhus dusch och toa, material till kurser ( sovplats:  ta med eget campingtält eller hyr hos oss, 100kr)

1800kr - familjepaketpris - 2 föräldrar och 2 barn eller 1 förälder 3 barn)

400kr - ytterligare barn

(Max deltagare- 6 familjer, varav 2 barn 2 föräldrar eller 3 barn och 1 förälder per familj) 

Mor- och farföräldrar är också varmt välkomna!

*******************************************************************************************

11-12 Augusti

C.O.M.E. H.O.M.E. familjecamping och retreat

(lär tillsammans massage för husbehov, mindfulness mot smärtor och stress, ekologisk odling, helande mat, gör egna ekologiska hudvårdsprodukter, naturapotek, mindful walk, karmayoga)

kursavgift:

1000kr  - 1 barn och 1 förälder, inklusive mat, inomhus dusch och toa, material till kurser ( sovplats:   ta med eget campingtält)

1800kr - familjepaketpris - 2 föräldrar och 2 barn eller 1 förälder 3 barn)

400kr - ytterligare barn

(Max deltagare- 6 familjer, varav 2 barn 2 föräldrar eller 3 barn och 1 förälder per familj)

Mor- och farföräldrar är också varmt välkomna!

*****************************************************************************************

25-26 Augusti 

I owe me-weekend (inner-self discovery, ålder: 18 uppåt)

Ett perfekt sätt att återskapa din balans och harmoni genom att hitta hem till dig själv och finna ditt sanna jag.

”I owe me” (Jag är skyldig mig)- är ett program där jag har samlat olika metoder, terapier, övningar och livskunskaper som kan användas som verktyg för att uppnå dem som vi är skyldiga oss själva med. Det är en produkt av livserfarenheter, kunskaper, välvilja och medkänsla.

Din dag kommer att bestå av 

- hjälpande samtal: att lyssna på ditt inre jag

- uppmärksamhetsmeditation/mindfulness

- mindfulness promenad och rörelser

- intuitiv beröringsterapi

- detoxmat och dryck

- avslappning i relax spa med ekologiska & handgjorda hudvårdsprodukter

- karmayoga

Syftet med I owe me weekend är att hjälpa en lära sig att:

 • stanna för att observera
 • observera för att förstå
 • förstå för att acceptera
 • acceptera för att motivera
 • motivera för att inspirera
 • inspirera för att berättiga
 • berättiga (empower) för att uppnå målet att förverkliga det som vi är genuint skyldiga oss själva

Vad innebär ”I owe me” (jag är skyldig mig) :

 • Att upptäcka ditt sanna jag
 • Att skapa/skaffa dig ett meningsfullt och förnuftsbetonat liv
 • Att hitta svar på essentiella frågor om livet och döden
 • Att befria dig från skam- och skuldkänslor
 • Att uppnå självförverkligande genom att utnyttja dina inneboende möjligheter
 • Att lära dig viktiga kunskaper och visdom om livet för ytterligare självutveckling
 • Att uppnå välbefinnande  (fysisk, mental, emotionell och spirituell)
 • Att kräva din rätt att upptäcka och acceptera din värdighet

kursavgift:

1000kr - per deltagare inklusive mat, boende, kursmaterial

(Max deltagare- 6)

******************************************************************************************

22-23 september

Mindfulness för barn- inomhus  övernattning (barnens ålder: 7-13)

kursavgift: 450kr per barn inklusive mat och boende 

(Max 10 deltagare)

******************************************************************************************

6-7 oktober

Mindfulness för barn- inomhus  övernattning (barnens ålder: 7-13)

kursavgift: 450kr per barn inklusive mat och boende

(Max 10 deltagare) 

*******************************************************************************************

20-21 oktober

Mindfulness för barn- inomhus  övernattning (barnens ålder: 7-13)

450kr per barn inklusive mat och boende

(Max 10 deltagare) 

*******************************************************************************************

17 november

hilot kurs del 4 (endast gamla elever som har kompletterat del 1-3)

kl.10-15, 1500kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare 6


*******************************************************************************************

15 & 16 december 

Ekawada Julmarknad

kl.11-18

***********************************************************************************

Mer detaljerad information kommer inom kort. 

Föranmälan och frågor görs via mejl till [email protected] eller skicka sms till 0760895350

Varmt välkomna!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In English:

Incoming lectures, courses and retreat 2018

Note: 30% discount for single mothers and pensioners

16-17 February 

Intensive Hilot course - exclusive to apprentices

31 March 

Hilot course part 1 (new and old students)

Time: 10:00-15:00, Course fee: 600SEK  inclusive lunch and course material

14 April 

Hilot course part 2 (new and old students)

Time: 10:00-15:00, Course fee: 800SEK  inclusive lunch and course material

12 May

Hilot course part 3 (new and old students)

Time: 10:00-15:00, Course fee: 1000SEK  inclusive lunch and course material

**********************************************************************************************

26 May

Open house, Introduction to upcoming activities, courses and retreats:

C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, mini farm shop

free entrance


2 June

Open house, Introduction to upcoming activities, courses and retreats:

C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, mini farm shop

free entrance


***************************************************************************************

9-10 Juni

Capoeira & Yoga retreat by India

More information coming soon

*******************************************************************************************

30 June- 1 July 

I owe me- my weekend (inner-self discovery, minimum age:18 yrs old)

A perfect way to restore your balance and harmony by coming home to your inner self and finding your genuine self.

"I owe me"- is a self discovery program and is a collection of different methods, therapies, physical and mental exercises and life knowledge which can be used as important tools to achieve those that we owe ourselves with. It is a product of life experiences, wisdom, good will and compassion. Learn how to use your intuition that will guide you throughout your life's journey.  

Your mindfulness day shall include:

- talk therapy: listening to your inner self

- mindfulness meditation

- mindfulness walk & movements

- intuitive touch therapy

- detox food and drinks

- relaxation in the spa area with organic and hand-made skincare products

- karma yoga (unconditional help)

The purpose of the I owe me weekend is to help one to learn the following:

stop to observe

observe to understand

understand to accept

accept to motivate

motivate to inspire

inspire to empower

empower to reach your goals on achieving those that you genuinely owe yourself

What entails "I owe me":

To discover your true self

To create  and acquire a meaningful and sensible life

To find the answers to your questions about the essence of life

 To free yourself from shame and guilt feelings

To achieve self realization by using the possibilitiesthat you already possess

To learn important knowledge and wisdom about life for further self-growth

To achieve well-being (physical, menta, emotional and spiritual)

To demand your rights to discover and accept your worthiness

Course fee: 1000 SEK per participant including board and lodging plus course materials

(Maximum number of participants: 6)

*********************************************************************************************

7 - 8 July 

C.O.M.E. H.O.M.E. family camping and retreat

learn together massage for house need, mindfulness against pain and stress, organic gardening, healing food, make your own organic skin care products, medicine from nature, mindful walking, karamayoga-unconditional helping)                        

Course fee: 

1000 SEK  - 1 child and 1 parent, including food and drinks, indoor toilet and shower, course materials ( kindly bring your own camping tents )

1800 SEK - Family package- 2 parents and 2 children

400 SEK - additional child

(Maximum participants: 6 family - each family with 2 parents and 2 child or 1 parent and 3 children)

Grandparents are also welcome!

******************************************************************************************

11-12 Augusti 

C.O.M.E. H.O.M.E. family camping and retreat

learn together massage for house need, mindfulness against pain and stress, organic gardening, healing food, make your own organic skin care products, medicine from nature, mindful walking, karamayoga-unconditional helping)

Course fee: 1000 SEK  - 1 child and 1 parent, including food and drinks, indoor toilet and shower, course materials ( kindly bring your own camping tents )

1800 SEK - Family package- 2 parents and 2 children

400 SEK - additional child

(Maximum participants: 6 family - each family with 2 parents and 2 child or 1 parent and 3 children) 

Grandparents are also welcome!


*****************************************************************************************

25-26 August

I owe me- my weekend (inner- self discovery, minimum age:18 yrs old)

A perfect way to restore your balance and harmony by coming home to your inner self and finding your genuine self.

"I owe me"- is a self discovery program and is a collection of different methods, therapies, physical and mental exercises and life knowledge which can be used as important tools to achieve those that we owe ourselves with. It is a product of life experiences, wisdom, good will and compassion. Learn how to use your intuition that will guide you throughout your life's journey.

Your mindfulness day shall include:

- talk therapy: listening to your inner self

- mindfulness meditation

- mindfulness walk & movements

- customized intuitive touch therapy

- customized detox food and drinks

- relaxation in the spa area with organic and hand-made skincare products

- karma yoga (unconditional help)

The purpose of the I owe me weekend is to help one to learn the following:

stop to observe

observe to understand

understand to accept

accept to motivate

motivate to inspire

inspire to empower

empower to reach your goals on achieving those that we genuinely owe ourselves

What entails "I owe me":

To discover your true self

To create  and acquire a meaningful and sensible life

To find the answers to your questions about the essence of life

 To free yourself from shame and guilt feelings

To achieve self realization by using the possibilitiesthat you already possess

To learn important knowledge and wisdom about life for further self-growth

To achieve well-being (physical, menta, emotional and spiritual)

To demand your rights to discover and accept your worthiness

Course fee: 1000 SEK per participant including board and lodging plus course materials

(Maximum number of participants: 6)

****************************************************************************************

22-23 September

Mindfulness retreat for children- indoor overnight (childäs age limit: 7-13yrs old)

Course fee: 450SEK per child including board and lodging

(Maximum of 10 participants)

****************************************************************************************

6-7 October

Mindfulness retreat for children- indoor overnight (childäs age limit: 7-13yrs old)

Course fee: 450SEK per child including board and lodging

(Maximum of 10 participants)

*****************************************************************************************

20-21 October

Mindfulness retreat for children- indoor overnight (childäs age limit: 7-13yrs old)

Course fee: 450SEK per child including board and lodging

(Maximum of 10 participants)

******************************************************************************************

17 November

Hilot Course part 4 (only old students who have completed parts 1 to 3)

Time: 10:00-15.00, 1500 SEK including lunch and course material

*******************************************************************************************

15 December 

Ekawada Christmas market

Time: 11:00-18:00

********************************************************************************************

More information coming soon!

You may pre-book by registering your name and your chosen course, activity  or retreat by sending email to:  [email protected] or by sending sms to: 0760 895 350

We look forward to your participation. 

Thank you!

***Be kind to yourself, to other beings and mother Earth***