School of wellness and well-being

Sarinla Ekawada

Naturvänligt  helande och välbefinnande för kropp, sinne och själ


In English (white text, please check below) 

På svenka (gula texter)


OBS! Aktiviteter och evenemang under 2019 kommer inom kort

NOTE: Schedule of activities and events for 2019 will be published soonKommande föreläsningar, kurser och retreat 2018

OBS! 30% rabatt för ensamstående mammor och pensionär

 

31 Mars 

hilot kurs del 1 (nya och gamla elever)

kl.10-15, kursavgift: 600kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare- 6

 

14 April 

hilot kurs del 2 (gamla elever som har kompletterat del 1 eller mer)

kl.10-15, kursavgift: 800kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare- 6

 

12 Maj

hilot kurs del 3  (gamla elever som har kompletterat del 1 & 2 eller mer)

kl.10-15, kursavgift: 1000kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare- 6

 

26 Maj

Öppet hus/ introduktion till olika föreläsningar / C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, gårdsbutik

kostnadsfri

 

2 Juni

Öppet hus/ introduktion till olika föreläsningar / C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, gårdsbutik

kostnadsfri

 

30 Juni till 1 Juli  

I owe me- my weekend (inner-self discovery, ålder: 18 uppåt)

Ett perfekt sätt att återskapa din balans och harmoni genom att hitta hem till dig själv och finna ditt sanna jag.

”I owe me” (Jag är skyldig mig)- är ett program där jag har samlat olika metoder, terapier, övningar och livskunskaper som kan användas som verktyg för att uppnå dem som vi är skyldiga oss själva. Det är en produkt av livserfarenheter, kunskaper, välvilja och medkänsla. Lär dig att använda din intuition som kan vägleda dig under livets resa. 

 

Din dag kommer att bestå av 

- hjälpande samtal: att lyssna på ditt inre jag

- uppmärksamhetsmeditation/mindfulness meditation

- mindfulness promenad & rörelser

- intuitiv beröringsterapi

- detoxmat och dryck

- avslappning i relax spa med ekologiska & handgjorda hudvårdsprodukter

- karmayoga

kursavgift: 1000kr - per deltagare inklusive mat, boende, kursmaterial

(Max deltagare- 6)

 

7 -8 Juli    

C.O.M.E. H.O.M.E. familjecamping och retreat

(lär tillsammans massage för husbehov, mindfulness mot smärtor och stress, ekologisk odling, helande mat, gör egna ekologiska hudvårdsprodukter, naturapotek, mindful walk, karmayoga)

kursavgift: 1000kr  - 1 barn och 1 förälder, inklusive mat, inomhus dusch och toa, material till kurser ( sovplats:  ta med eget campingtält eller hyr hos oss, 100kr)

1800kr - familjepaketpris - 2 föräldrar och 2 barn eller 1 förälder 3 barn)

400kr - ytterligare barn

(Max deltagare- 6 familjer, varav 2 barn 2 föräldrar eller 3 barn och 1 förälder per familj)

Mor- och farföräldrar är också varmt välkomna!

 

11-12 Augusti

C.O.M.E. H.O.M.E. familjecamping och retreat

(lär tillsammans massage för husbehov, mindfulness mot smärtor och stress, ekologisk odling, helande mat, gör egna ekologiska hudvårdsprodukter, naturapotek, mindful walk, karmayoga)

kursavgift:

1000kr  - 1 barn och 1 förälder, inklusive mat, inomhus dusch och toa, material till kurser ( sovplats:   ta med eget campingtält)

1800kr - familjepaketpris - 2 föräldrar och 2 barn eller 1 förälder 3 barn)

400kr - ytterligare barn

(Max deltagare- 6 familjer, varav 2 barn 2 föräldrar eller 3 barn och 1 förälder per familj)

Mor- och farföräldrar är också varmt välkomna!

 

31 augusti-1 September

Re:connect by India, Yoga & Capoeira retreat

Investera i ditt välmående! Vi ger andra mycket av vår tid och energi, så att vi knappt har något kvar att ge oss själva. Stressen i nuet, oron för framtiden, gör att vi glömmer det allra viktigaste, för att orka med att leva ett hälsosamt liv. Vår hälsa.Vi har satt ihop ett koncept där vi återtar balansen i kropp själ och sinnet. Med näring till själen och styrka till kropp och sinnet. Var beredd på att upptäcka mycket om dig själv. Bli positivt överraskad! Vi njuter av god mat, sällskap och träning.Kursavgift:900kr per deltagare inklusive mat, boende och kursmaterial

 

14-15 September

Mindfulness för gymnasieelever

kursavgift: 450kr per barn inklusive mat och boende 

(Max 10 deltagare)
7 Oktober

Tillåt dig att bara vara med QiGong och Mindfulness

Qi betyder ”livsenergi” och Gong betyder ”rörelse”. QiGong är en träningsform som är lätt att lära sig, och den kräver ingen utrustning. Den är fysiskt inte särskilt krävande och kan tillämpas av de flesta personer. Den har visats ha dämpande effekt på stressrelaterade symtomer. Med varje övning lär man sigatt utnyttja sin egen och omgivningens livsenergi med syfte att förebygga sjukdomar.

 

Mindfulness kursen vänder sig till dig som vill lära dig att hantera fysisk eller psykisk stress, oro och ångest.  Med varje övning ökar din medvetna närvaro och du lär dig att fokusera uppmärksamheten till det enda som vi kan påverka- nuet.

Kursavgift: 300kr per kursträff (inklusive lunch)

Kursstart: 7 okt kl.10-14, därefter anpassas tider och datum efter deltagarnas överenskommelse, 2 eller 3 söndagar per månad

Plats: Ekawada Ekologisk Kurort, Björkdalsvägen 2, Rimbo

Max deltagare: 10

Antal gånger: 8 söndagar

Kursinnehåll: Teori, QiGong övningar, Mindfulness praktiska övningar, mindfulness & QiGong retreat, guidade mindfulness meditationer, kursmaterial och ljudfiler

Anmäl er genom att meddela oss på: 0760895350 eller [email protected]
Anmälan senast: 4 Oktober 2018
 
 

17-18 Oktober

Mindfulness för barn- inomhus  övernattning (barnens ålder: 7-13)

450kr per barn inklusive mat och boende

(Max 10 deltagare)

November

hilot kurs del 4 (endast gamla elever som har kompletterat del 1-3)

kl.10-15, 1500kr inklusive lunch och kursmaterial

max deltagare 6

 

15 & 16 December 

Ekawada Julmarknad

kl.11-18

 

Föranmälan och frågor görs via mejl till [email protected] eller skicka sms till:

0760 895 350

 

Varmt välkomna!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In English:


Incoming lectures, courses and retreat 2018

Note: 30% discount for single mothers and pensioners


31 March 

Hilot course part 1 (new and old students)

Time: 10:00-15:00, Course fee: 600SEK  inclusive lunch and course material


14 April 

Hilot course part 2 (new and old students)

Time: 10:00-15:00, Course fee: 800SEK  inclusive lunch and course material


12 May

Hilot course part 3 (new and old students)

Time: 10:00-15:00, Course fee: 1000SEK  inclusive lunch and course material

***********************************************************************************************************************

26 May

Open house, Introduction to upcoming activities, courses and retreats:

C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, mini farm shop

free entrance


2 June

Open house, Introduction to upcoming activities, courses and retreats:

C.O.M.E. H.O.M.E., I owe me, mindfulness, meditation, yoga, capoeira, hilot, mini farm shop

free entrance


*********************************************************************************************

30 June- 1 July 

I owe me- my weekend (inner-self discovery, minimum age:18 yrs old)

A perfect way to restore your balance and harmony by coming home to your inner self and finding your genuine self.

"I owe me"- is a self discovery program and is a collection of different methods, therapies, physical and mental exercises and life knowledge which can be used as important tools to achieve those that we owe ourselves with. It is a product of life experiences, wisdom, good will and compassion. Learn how to use your intuition that will guide you throughout your life's journey.  

Your mindfulness day shall include:

- talk therapy: listening to your inner self

- mindfulness meditation

- mindfulness walk & movements

- intuitive touch therapy

- detox food and drinks

- relaxation in the spa area with organic and hand-made skincare products

- karma yoga (unconditional help)


The purpose of the I owe me weekend is to help one to learn the following:

stop to observe

observe to understand

understand to accept

accept to motivate

motivate to inspire

inspire to empower

empower to reach your goals on achieving those that you genuinely owe yourself


What entails "I owe me":

To discover your true self

To create  and acquire a meaningful and sensible life

To find the answers to your questions about the essence of life

 To free yourself from shame and guilt feelings

To achieve self realization by using the possibilitiesthat you already possess

To learn important knowledge and wisdom about life for further self-growth

To achieve well-being (physical, menta, emotional and spiritual)

To demand your rights to discover and accept your worthiness

Course fee: 1000 SEK per participant including board and lodging plus course materials

(Maximum number of participants: 6)


*****************************************************************************************************

7 - 8 July 

C.O.M.E. H.O.M.E. family camping and retreat

learn together massage for house need, mindfulness against pain and stress, organic gardening, healing food, make your own organic skin care products, medicine from nature, mindful walking, karamayoga-unconditional helping)                        


Course fee: 

1000 SEK  - 1 child and 1 parent, including food and drinks, indoor toilet and shower, course materials ( kindly bring your own camping tents )

1800 SEK - Family package- 2 parents and 2 children

400 SEK - additional child

(Maximum participants: 6 family - each family with 2 parents and 2 child or 1 parent and 3 children)

Grandparents are also welcome!

*************************************************************************************************************


11-12 Augusti 

C.O.M.E. H.O.M.E. family camping and retreat

learn together massage for house need, mindfulness against pain and stress, organic gardening, healing food, make your own organic skin care products, medicine from nature, mindful walking, karamayoga-unconditional helping)

Course fee: 1000 SEK  - 1 child and 1 parent, including food and drinks, indoor toilet and shower, course materials ( kindly bring your own camping tents )

1800 SEK - Family package- 2 parents and 2 children

400 SEK - additional child

(Maximum participants: 6 family - each family with 2 parents and 2 child or 1 parent and 3 children)


************************************************************************************************************************************

31 augusti-1 september
Re:Connect Yoga and Capoeira retreat by India
Invest in your wellbeing! We give others our time and energy that we hardly have some left for ourselves. The stress in the present and  worries for the future make us forget what is the most important in life, to have the energy and stamina to live a healthy life. We put up a concept where we can bring back the balance in our body, mind and spirit. Be ready to discover more about yourself. You will be positively surprised! We shall enjoy good food, the company of other participants and the different trainings.
Course fee: 900 kr including food, overnight stay and course material


***************************************************************************************************************

14-15 September

Mindfulness for gymnasium students

Course fee: 450kr per participant including food and overnight stay

Maximum participants: 10

 


7 Oktober

Allow yourself to just be in the being with QiGong and Mindfulness


Qi means "life energy" and Gong means "motion." QiGong is a training form that is easy to learn, and it requires no equipment. It is physically not very demanding and can be applied by most people. It has been shown to have a dampening effect on stress-related symptoms. With each exercise, one learns to utilize their own and the environment's life energy for the purpose of maintaining a well balanced health.  


The Mindfulness course is aimed at those who want to learn how to deal with physical or mental stress and anxiety. With each exercise, your conscious presence increases and you learn to focus your attention on the only thing we can influence- the now.  

Course fee: 300kr per course session (including lunch)

Course start: 7 Oct, 10am to 2pm, afterwards dates and time are adjusted according to the agreement between the participants, 2 or 3 Sundays per month

Max participants: 10

Number of meets: 8 Sundays  

Course Contents: Theory, QiGong Exercises, Mindfulness Practical Exercises, Mindfulness & QiGong Retreat, Guided Mindfulness Meditations, Course Materials and Audio Files    

Register thru: 0760895350 or [email protected]    


17-18 October

Mindfulness retreat for children- indoor overnight (childäs age limit: 7-13yrs old)

Course fee: 450SEK per child including board and lodging

(Maximum of 10 participants)


*************************************************************************************************************

November

Hilot Course part 4 (only old students who have completed parts 1 to 3)

Time: 10:00-15.00, 1500 SEK including lunch and course material


************************************************************************************************************

15-16 December 

Ekawada Christmas market

Time: 11:00-18:00

**********************************************************************************************


You may pre-book by registering your name and your chosen course, activity  or retreat by sending email to:  [email protected] or by sending sms to: 0760 895 350

You may also send your email to: [email protected]

We look forward to your participation. 

Thank you!


***Be kind to yourself, to other beings and mother Earth***