Ekawada Ekologisk Kurort

Klicka här för att redigera underrubrik

Spa- och kroppsvårds behandlingar
Spa and body care treatments

Sarinla-hilot erbjuder en blandning av healing och andra kroppsbehandlingar  samt mamma-barn massage, postnatal & prenatal massage (under graviditeten /efter förlossningen), baby massage, intuitive healing, ekologisk ansiktsbehandling / kroppsbehandling, kurdagar, spabehandlingskurser, massagekurser, ekologisk detoxkur, ekologiska hudvårdsprodukter, mindfulness meditation, hjälpande samtal och inner-self discovery coaching. Vi hjälper dig att återfå din holistiska balans (fysisk, mental, emotional och själslig). 

Vi använder ekologiska, växtbaserade, fair trade & miljövänliga produkter.  


Sarinla-hilot offers a mixture of healing and other body care treatments, as well as mother-child touch therapy, postnatal & prenatal massage (during pregnancy / after birth), baby massage, intuitive healing, ecological facial / body treatments, spa treatments, spa treatment courses, massage courses, organic detox courses, organic skin care products, mindfulness meditation, counseling, talk therapy and inner-self discovery coaching. 

We help you regain your holistic balance (physical, mental, emotional and spiritual).

We use organic, herbal, fair trade & environmentally friendly products.


Vi erbjuder endast behandlingar av högsta kvalite. 
Var vänlig boka i god tid, minst 1 vecka innan önskat datum & tid.
Alla priser är inklusive moms. Inga dolda avgifter.
Vi ser fram emot att kunna ge er en avkopplande och stressfri upplevelse.  


We only offer top quality treatments.

Please book in good time, at least 1 week before the desired date & time.

All prices include VAT (Value added tax, or MOMS as it is called in Sweden). No hidden fees.

We are looking forward to providing you with a relaxing and stress-free experience


OBS! 
Alla behandlingar är EXKLUSIVT för KVINNOR eller par. 
Vi tar emot manliga kunder endast om de är rekommenderade av våra kvinnliga kunder.

Boka gärna en kostnadsfri 15min konsultation så hjälper vi dig att välja vilken behandling som passar dig bäst. 
Mejla oss på: [email protected]

NOTE!

All treatments are EXCLUSIVE for WOMEN or couples.

We only accept male clients if recommended by our female clients.

Please book a free 15min consultation and we will help you choose which treatment suits you best.

Email us at: [email protected]Behandlingar erbjöds i följande lokal:
Stockholm Healing Center, Karlbergsvägen 54 (T-St Eriksplan, nära Torsgatan)
                  Tid: 
                       måndagar kl.9.00 till17.00, endast bokade tider, ej drop-in
                  Behandlingar: 
                                        Intuitive beröringsterapi mot smärtor, trauma, stress, depression & utbrändhetssyndrom 
                                        Hilot healing för detox och återställning av positiv energi 
                                        Mamma-barn massage
                                        Gravidmassage/ Pre- Natal massage
                                        Efter förlossningsmassage/ Post- Natal massage
                                        Baby massage
                                        Hilot for babies
                                        Hjälpande samtal och sorgbearbetning
                                        "I owe me" Inner-Self discovery coachning
                                        Mindfulness och avslappnande beröringsterapi
                                        Fibromassage
                                        Powernap massage
                                        Stresshantering
                                        Hållbar livsstil coachning
                                       

Treatments are offered at the following venue:

Stockholm Healing Center, Karlbergsvägen 54 (T-St Eriksplan, near Torsgatan)

                  Time:

                       

                        Mondays 9am to 5pm, only by booking, NO drop-in

                  

                   Treatments:

                                        Intuitive touch therapy for pain, trauma, stress, depression and burnout syndrome

                                        Hilot healing for detox and recovery of positive energy

                                        Reikehealing/ Prana healing

                                        Mom-baby massage

                                        Pregnancy massage / Pre-Natal massage

                                        After-birth massage / Post-Natal massage

                                        Baby massage

                                        Hilot for babies

                                        Helpful talks for grief management

                                        "I owe me" Inner-Self discovery coaching

                                        Grief management

                                        Be free from Phobia

                                        Fibromyalgia management

                                        QiGong

                                        Mindfulness

                                        Fibromassage

                                        Powernap massage

                                        Stress management

                                        Sustainable lifestyle coaching

                                        


Björkdalsvägen 2, Rimbo (Norrtälje kommun, direkt buss från Tekniska Högskola eller Danderyd Sjukhus, buss mot Hallstavik, ca.45-55 minuters resa, gå av vid Bobackens vägskäl, gå ca. 500 meter till Ekawada Ekologisk Kurort)
                   Tider: 
                         tisdagar och torsdagar, endast  bokade tider mellan kl.10 och 16, EJ drop-in
                   Behandlingar: 
                                         Intuitive beröringsterapi mot smärtor, trauma, stress, depression & utbrändhetssyndrom
                                         Hilot healing för detox och återställning av positive energi
                                         Lomi-lomi Hawaiian massage
                                         Mamma-barn massage
                                         Gravidmassage/ Pre- Natal massage
                                         Efter förlossningsmassage/ Post- Natal massage
                                         Baby massage
                                         Hilot for babies
                                         Hjälpande samtal
                                         "I owe me"   Inner-Self discovery coaching
                                         Mindfulness och avslappnande beröringsterapi
                                         Fibromassage
                                         Ekologisk Spa - Ansiktsbehandling
                                         Ekologisk Spa -  Kroppsbehandling
                                         Kurdagar
                                         Mindfulness - familjeretreat 
                                         Meditations -  retreat för vuxna
                                         Yoga & Capoeira retreat
                                         C.O.M.E.  H.O.M.E. - mindfulness retreat och kurser/ camping till hela familjen
                                         Hilot Healing - kurser
                                         Ekologisk Spabehandling - kurser
                                         Ekologisk odling och rawfood
                                         Vegetarisk och vegansk matlagning - kurser
                                         Digital detox

Björkdalsvägen 2, Rimbo (Norrtälje municipality, direct bus from Tekniska Högskola or Danderyd Hospital, bus 639 to Hallstavik, about 45-55 minutes journey, get off at Bobackens vägskäl, walk about 500 meters to Ekawada Organic wellness and Resort)

                   Time:

                         Tuesdays and Thursdays, only booked schedule between 11am and 17pm, no drop-in

                   Treatments:

                                         Intuitive touch therapy for pain, trauma, stress, depression & burnout syndrome

                                         Hilot healing for detox and recovery of positive energy

                                         Lomi-lomi Hawaiian massage

                                         Mother & baby massage

                                         Pregnancy massage / Pre-Natal massage

                                         After- birth massage / Post-Natal massage

                                         Baby massage

                                         Hilot for babies

                                         Helpful talks for grief management

                                         "I owe me" Inner-Self discovery coaching

                                         Mindfulness and relaxing touch therapy

                                         fibromassage

                                       Organic Spa - Facial Treatment

                                         Organic Spa - Body Treatment

                                         Wellness days

                                         Mindfulness courses and retreat for adults

                                         Yoga & Capoeira retreat

                                         C.O.M.E. H.O.M.E. - mindfulness retreat and courses / camping for the whole family

                                         Hilot Healing - courses

                                        Organic spa treatment - courses

                                         Organic garden farming and raw food

                                         Vegetarian and vegan cooking - courses

                                         Digital detoxHilot healing


Hilot är en uråldrig metod för kroppens helande som fortfarande används i stor utsträckning i Filippinerna. Denna antika helande metod i grunden bygger på den tradionella filippinska medicinen och lärs ut av den äldre generationen till en lärling inom familjen. De muntliga och praktiska lärdomarna togs emot och lärdes av arvtagarna kontinuerligt genom generationerna.

Upplev autentisk hilot med en blandning av healing och växtbaserade oljor hos oss på Sarinla-Hilot Healing Art och Ekawada Ekologisk Kurort. Utförs av en professionell  hilot utövare med 20 års erfarenhet inom traditionella och nutida behandlingar.


Hilot is an ancient method of healing the body and is still widely used in the Philippines. This ancient healing method is basically founded on the traditional Philippine medicine and is taught by the older generation to an apprentice within the family. The oral and practical lessons were received and taught by the heirs continuously throughout the generations

Experience authentic hilot with a blend of healing and herbal oils at Sarinla-Hilot Healing Art and Ekawada Ecological Spa. Performed by a professional hilot practitioner with more than 30 years of experience in traditional and complimentary treatments.
35 min - 350kr inklusive ekologisk fika
45min - 450kr  inklusive ekologisk fika
65min - 550kr inklusive  ekologisk fika
95min - 850kr inklusive  ekologisk fika 

120min - 950kr Sarinla-hilot Fusion, en signaturbehandling, exklusivt hos Sarinla Hilot Healing Art och Ekawada Organic Health & Wellness Center. Den  är en blandning av  den traditionella filippinska helande metoden, mindfulnessmeditation och intuitive beröringsterapi som hjälper dig att återfå holistisk balans. 
Inklusive konsultation,  hjälpande samtal och ekologisk fika 
OBS! Alla priser är inklusive moms

35 min - 350 kr including organic tea

45min - 450kr including organic tea

65min - 550kr including organic tea

95min - 850kr including organic tea

120min - 950kr Sarinla-hilot fusion, a signature treatment, exclusively at Sarinla Hilot Healing Art and Ekawada Organic Health & Wellness Center. A blend of the traditional Philippine healing method, mindfulness meditation and intuitive touch therapy that help you regain holistic balance.

Including consultation, talk therapy and organic tea

NOTE! All prices include VAT, value added tax or MOMS as it is called in Sweden


Shiatsu


Den traditionella  japanska avspännings- och helande metoden, förstärker kroppens förmåga till självläkning

The traditional Japanese relaxation and healing method, strengthens the body's self-healing ability75min - 650kr inklusive ekologisk fika
95min - 850kr inklusive  ekologisk fika
75minutes - 650SEK including organic tea
95 minutes - 850SEK including organic tea

Intuitiv beröringsterapi

Intuitive touch therapy

Intuitiv beröringsterapi är en helhetssyn på hälsa och välbefinnande som innebär friflöde under behandlingen. En kombination av taktilmassage och hilot healing används för att underlätta frigörandet av energiblockeringar. Det är en terapeutisk process som uppmuntrar självinsikt och välbefinnande. I denna typ av behandling använder utövaren händerna för att kommunicera med kroppen och hjälpa till med läkning av gamla trauma eller långvariga smärtor. Mottagaren lär sig att öppna upp och lita igen på sin omgivning.


Intuitive touch therapy is an overall view of health and well-being that involves free flow of energy movements during treatment. A combination of tactile massage and hilot healing is used to facilitate the release of energy blockages. It is a therapeutic process that encourages self-awareness and well-being. In this type of treatment, the practitioner uses the hands to communicate with the body and help with healing of old trauma or chronic pain. The recipient learns to open up and trust again in the surroundings.


45min - 450kr inklusive konsultation och ekologisk fika
75min - 650kr inklusive konsultation och ekologisk fika
95min - 850kr inklusive konsultation och ekologisk fika 

45min - 450kr including consultation and organic tea

75min - 650kr including consultation and organic tea

95min - 850kr including consultation and organic tea

Prenatal/Postnatal Massage

Gravidmassage/ Massage efter förlossning

Gravidmassage är viktigt under hela graviditeten eftersom den förbättrar immunförsvaret för både barn och mamman. Behandlingen inriktas på att ge lindring i de specifika besvärsområden under och efter graviditeten samt hjälpa kroppen att hantera fysisk, mental och emotionell förändring .

45min- 450kr inklusive ekologisk fika
65min - 550kr inklusive ekologisk fika
95min - 850kr inklusive ekologisk fika 

Pregnancy massage is important throughout the pregnancy because it improves the immune system for both child and the mother. The treatment focuses on providing relief in the specific areas of body pain during and after pregnancy as well as helping the body to deal with physical, mental and emotional change.

45min- 450kr including organic tea

65min - 550kr including organic tea

95min - 850kr including organic tea


Förälder-barn beröringsterapi

Parent-child touch therapy

Förälder-barn beröringsterapi kan hjälpa både barnet och föräldern att utveckla ett mer regelbundet sömnschema, vilket innebär fler timmar av oavbruten sömn för båda.

Forskare säger att massageterapi redan har visat sig ge många fördelar till exempel att främja bondingupplevelse,  bekämpa postpartum-depression och  öka avslappning hos förälder och barn. 


35min - 350kr inklusive ekologisk fika, barns ålder : 1 månad till 4 år 

(10min till barn, 25min till förälder)

45min - 450kr  inklusive ekologisk fika, barns ålder :   5 år till 9 år
(15min till barn, 30min till förälder)
65min - 650kr inklusive  ekologisk fika, barns ålder :  10 år till 13 år
(20min till barn, 45min till förälder)
95min- 950kr inklusive  ekologisk fika, barns ålder :  14 år till 17 år
(35min till barn, 60min till förälder)

Parent-child touch therapy can help both the child and the parent to develop a more regular sleep schedule, which means more hours of uninterrupted sleep for both.

Researchers say touch therapy has already been shown to provide many benefits, for example, to promote bonding experience, combat postpartum depression and increase relaxation in parents and children.

35min - 350SEK including organic tea, child's age: 1 month to 4 years

(10 minutes for the child, 25 minutes for the parent)

45min - 450SEK including organic tea, child's age: 5 years to 9 years

(15 minutes for the child, 30 minutes for the parent)

65min - 650SEK including organic tea, child's age: 10 years to 13 years

(20 minuteds for the children, 45 minutes for the parent)

95min- 950SEK including organic tea, child's age: 14 years to 17 years

(35 minutes for the child, 60 minutes for the parent)